ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Съобщение от Синодалната канцелария

09 юли 2016 00:22, Отдел "Връзки с обществеността"

Във връзка с дискутирания в общественото пространство въпрос за отношението на Българската патриаршия към приетите на Събора в Крит документи, заявяваме, че все още в Светия Синод на БПЦ-БП не са получени официално тези документи. След като те бъдат получени ще им бъде направен легализиран превод и ще бъдат изпратени на митрополитите на БПЦ за внимателното им изучаване. Едва след това на свое заседание Синодът ще вземе отношение по решенията на Събора и ще изпрати становището си по надлежния ред.

Напомняме, освен това, че Българската патриаршия не е отказвала участие в Събора. Съгласно приетия регламент, Светият Синод на БПЦ-БП подложи на внимателно съборно изследване проекто-документите. Тъй как бяха открити пропуски, некоректни и двусмислени формулировки и др., с решението си от 01.06. 2016 г. Синодът помоли за отлагането на Събора, за да се изчистят проблемните моменти.

БПЦ-БП своевременно е изпращала своите забележки и позиции по проекто-документите на Събора. Още с решение на Светия Синод в пълен състав от 12.02.2015 г. протокол №3, БПЦ е отправила бележки и корекции по документа, приет на предсъборното съвещание от 29.09 - 4.10.2014 г. и е изпратила своите забележки по него.

За съжаление тези позиции са оставени без внимание и не са били разглеждани от секретариата по подготовката на Събора.

 

 

Аудио

Аудиозапис на новината: Ангел Карадаков

« предишна новинаследваща новина »