ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД - относно правата на родителите и принудителната институционализация на децата от най-ранна възраст

12 декември 2012 10:46, Българска Патриаршия
Изявлението на Св. Синод от 12 декември 2012 г.

Днес, 12 декември 2012 г., на своето заседание Св. Синод на БПЦ-Българска патриаршия прие и разпрати до средствата за масова информация следното Изявление:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

относно предвижданите в Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201 на 41 НС на Р България лишаване на родителите от право на образователна инициатива и принудителна институционализация на малките деца

 

На 15 юни 2012 г. Св. Синод в пълен състав с прот. № 17 / 15. 06. 2012 г., § 2 прие СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 05.04.2012 г. Становището изразява исканията на Св. Синод на БПЦ-БП за зачитане религиозно-образователните права на обучаващите се деца в контекста на тяхната семейна традиция.

Взимайки предвид и последното Становище на Национална мрежа на родителите относно същия Законопроект, Св. Синод държи да подчертае, че Законопроектът неправилно лишава родителите от правото им да осигуряват и да избират вида възпитание и образование за своите деца според своите философски, религиозни и педагогически убеждения (установено в Европейската харта за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за политическите и граждански права).

Св. Синод подкрепя гореспоменатото Становище на Националната мрежа на родителите и в частта му, касаеща идеята на законодателя за твърде ранното въвличане на децата в учебния процес, което представлява принудителна институционализация на децата още от 4-годишна възраст.

Св. Синод също така категорично поддържа исканията на Националната мрежа на родителите за родителско участие в образователния процес с необходимите за това правомощия, за образователна инициатива извън държавната образователна система и за правото им на сдружаване с цел да осигуряват отглеждане, възпитание и образование на децата си съобразно тяхното индивидуално развитие, потребности и религиозна принадлежност.

« предишна новинаследваща новина »